Esittely

Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden kalastusalue sijaitsee Kokemäenjoen vesistön itäosassa. Kalastusalueen vedet sijaitsevat Kangasalan, Lempäälän, Luopioisten ja Pälkäneen kuntien sekä Valkeakosken kaupungin alueella. Kalastusalueen kotikunta on Pälkäne.

Hallinnollisesti alue kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Hämeen T&E-keskuksen kalatalousyksikön alaisuuteen. Kalataloudellista neuvontaa alueella antaa Pirkanmaan maaseutukeskus ry:n Pirkanmaan kalatalouskeskus.

Kalastusalueen kokonaisvesipinta-ala on noin 17000 ha. Suurimmat järvialtaat ovat Roine (5173 ha), Mallasvesi (5581 ha) ja Pälkänevesi (4592 ha). Muita isompia järviä ovat mm. Lotilanjärvi (130 ha), Tykölänjärvi (147 ha) ja Pintele (313 ha). Tärkein virtavesialue on Valkeakosken Apianvirta.