Kivirannan osakaskunta

Matti Salo
Pirtsaarentie 151
36450 SALMENTAKA